پلمپ یک درمانگاه دندانپزشکی

برگزاری کنفرانس کنترل عفونت

مطالب ارائه شده در دوره آموزشی آشنایی با دستگاه های سی تی اسکن

تعرفه انجام پاپ اسمیر درمراکز بهداشتی درمانی

پلمپ یک واحدمطب دندانپزشکی

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه

برگزاری دومین کمیته راهبردی آموزش به بیمار

تبلیغ فروش کالای پزشکی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳