رفتن به محتوای اصلی
x

معاون درمان

1

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر فریبرز خوروش  

 (متخصص داخلی مغز و اعصاب )

سمت: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

ایمیل:

تلفن تماس: 36629930

برنامه استراتژيك معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چشم انداز :

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در نظر دارد با استفاده از کلیه امکانات ، مهارت ها و مناسب ترین فن آوری های در دسترس بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به عنوان مرکز ارزیابی ؛ نظارت ؛ اعتبار بخشی و تعالی خدمات بالینی گام بردارد و  الگویی در سطح کشور و منطقه  باشد.

رسالت:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان سازمانی دولتی است که ماموریت دارد در راستای سیاستهای دانشگاه با رویکرد عدالت محوری و مشتری مداری در جهت حفظ و ارتقا سلامت و کاهش بار بیماری ها ،آسیب ها و حوادث در جامعه ی تحت پوشش از طریق نظارت ،آموزش و مدیریت برنامه های درمان و بازتوانی اقدام نماید و از انطباق خدمات و منابع واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت با استانداردها و تضمین ایمنی ،کیفیت،کمیت و هزینه مناسب مراقبت های سلامت با استفاده از نیروهای مجرب ،متخصص و با انگیزه اطمینان حاصل نماید.

اهداف كلي :

G1- ارتقاي مستمر كيفیت مراقبت های سلامت

G2- گسترش دسترسي عادلانه و بهره مندي جامعه ازخدمات سلامت

G3- افزایش پاسخگوئي نظام سلامت در بخش درمان و افزايش رضايتمندي بيماران

G4- افزایش توانمندی و رضایتمندی کارکنان حوزه درمان

G5- كاهش بار بیماری ها و آسیب ها و حوادث در جامعه تحت پوشش (با اولویت مرگ مادران باردارو نوزادان و مرگ و مير اورژانس ها)

 

آدرس  : خیابان آپادانا اول (شهید قدوسی) – روبروی حسینیه ۱۵ خرداد 

 کد پستی : ۴۷۱۹۴- ۸۱۶۵۶

تلفن : ۳۶۶۱۹۶۶۱( ۴ خط)

دورنگار : ۳۶۶۱۲۱۹۳

ارتباط با معاون درمان