«سمینار سه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر»

ثبت سکته های قلبی

« کمیته سلامت و ایمنی مادر و نوزاد»

آگهی ثبت نام

اولین کارگاه مراقبتهای پرستاری در بخش CCU

کمیته ماده۳۱

اهدای عضو،اهدای زندگی

کمیسیون طرح رشته های اجباری زمستان ۱۳۹۱

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳