چهارمين کميته مسئولين آموزش به بيمار

اهدا عضو اهدای زندگی

اهداعضو,اهدازندگی

«جلسه ترویج تغذیه با شیر مادر»

پلمپ مطب دندانپزشکی

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار »

برگزاري كارگاه توسعه كاربردفرآيند پرستاري

برگزاري سومين کميته مسئولين آموزش به بيمار

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳