عدم پذیرش و ارسال نمونه Cell Free Fetal DNA

کارگاه ICU یک و دو

کارگاه تغذیه حمایتی و مراقبتهای پرستاری

نتایج کمیسیون طرح رشته ی علوم آزمایشگاهی

شرکت در آزمون الکترونیکی مدیریت عمومی

نتایج کمسیون طرح رشته رادیولوژی

اطلاعیه بسیج جامعه پزشکی

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳