کمیته ماده۳۱

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

برگزاری کمیته مسئولین آموزش به بیمار

۴ بیمارستان برتر استان اصفهان انتخاب شدند

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

اهدای عضو،اهدای زندگی

هشتاد و نهمین کمیته مدیریت خطاوخطر

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳