رفتن به محتوای اصلی
x

۵لغایت ۱۱خردادماه ۱۴۰۳ هفته ملی بدون دخانیات با شعار " حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ حق و مسئولیت همگانی

💢 ۵لغایت ۱۱خردادماه ۱۴۰۳ هفته ملی بدون دخانیات با شعار " حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ حق و مسئولیت همگانی " 

روز شمار هفته:👇👇 

شنبه ۵ خرداد؛ حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ ضامن نسل بدون دخانیات

 یکشنبه ۶ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با ترویج اماکن عاری از دخانیات

 دوشنبه ۷ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ با قوانین بازدارنده و موثر

 سه شنبه ۸ خرداد:حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با جلوگیری از نمایش و تبلیغ مصرف دخانیات

 چهارشنبه ۹ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با جلوگیری از تولید و فروش سیگار الکترونیکی و محصولات نوپدید دخانی

 پنجشنبه ۱۰ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با آموزش و توانمند سازی همگانی در برابر دخانیات 

جمعه ۱۱ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ با آموزه های دینی