رفتن به محتوای اصلی
x

هفته ملّی اهدای عضو، اهدای زندگی

اهمیت اهدای اعضا در نجات جان و بهبـود کیــفیت زنــدگی بیماران 

هفته ی ملی اهدای عضو، اهدای زندگی 25 الی 31 اردیبهشت 1403