رفتن به محتوای اصلی
x

ابلاغ انتصاب آقای دکتر داود محمدی -سرپرست اداره اورژانس بیمارستانی و واحد نظارت بر بیمارستانها و مراکز جراحی محدود