رفتن به محتوای اصلی
x

اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت

سه شنبه نهم خرداد ماه، شورای پیام گزاران سلامت، به منظور تسهیل اجرای یکی از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضوع «اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت » در تالار پویش دانشگاه برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور پیام گزاران سلامت ادارات و سازمان ها  برگزار شد، دکتر ناهید گرامیان کارشناس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه طی سخنانی در خصوص وضعیت اجرای« بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت »  در سازمان ها و ادارات به بیان مطالبی پرداخت.

همچنین در ادامه جلسه،  راهکارهای ارتقای وضعیت موجود، اقدامات انجام شده تاکنون و اقدامات ضروری در این خصوص توسط شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

شایان ذکر است آموزش مهارت جلب حمایت همه جانبه در راستای تسهیل دستیابی به اهداف سلامت با همکاری و مشارکت اعضاء، ارائه گردید.