رفتن به محتوای اصلی
x

💠جلسه بررسی شیوه نامه انتخاب و پایش عملکرد مدیر خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

✍به گزارش روابط عمومی معاونت درمان جلسه مذکور توسط مدیریت پرستاری دانشگاه در روز شنبه مورخ 1403/03/19 در معاونت درمان برگزار شد.

 🔸این جلسه با هدف بررسی و تصویب شیوه نامه پیشگفت با حضور دکتر راستین مدیر درمان دانشگاه، دکتر امینی مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه، دکتر باهنررئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، صفری مشاور رئیس دانشگاه، خانم کریمی مدیر پرستاری دانشگاه، کرمانی نژاد مسئول حراست معاونت درمان و کارشناسان مدیریت پرستاری برگزار شد

. #پوشش_همگانی_سلامت #برنامه_ملی_سلامت_خانواده #عدالت_و_تعالی_نظام_سلامت

 ━━━━━━━⊰🌺⊱━━━━━━

 🌐 Ta.mui.ac.ir