رفتن به محتوای اصلی
x

بزرگداشت روز جهانی ایمنی بیمار

 

روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 (17 سپتامبر 2023، روز جهانی ایمنی بیمار)، جهت قدردانی از خدمات ارزشمند صورت گرفته در ارتقاء ایمنی بیمار، نمایندگان معاونت درمان دانشگاه در این حوزه در بیمارستان های عیسی بن مریم و 9 دی منظریه حاضر شده و ضمن عرض خداقوت و تشکر از اقدامات صورت گرفته جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار در گزارش دهی خطاهای رخ داده بدون ترس از سرزنش و تنبیه و ایجاد فرهنگ باز و منصفانه در بیمارستان در خصوص شعار امسال(مشارکت بیماران در درمان جهت ارتقاء ایمنی بیماران) که از طرف سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است با کارکنان پرتلاش بیمارستان به بحث و گفتگو پرداختند.

در این راستا خانم عطاآبادی (رئیس اداره تعالی خدمات بالینی) گفت: روز جهانی ایمنی بیمار در سال 2023 تحت عنوان "درگیر کردن بیماران برای ایمنی بیمار" به منظور شناسایی نقش مهم بیماران، خانواده ها و مراقبان در ایمنی مراقبت های بهداشتی برگزار می شود. شواهد نشان می دهد که وقتی بیماران به عنوان شریک مراقبت از آنها رفتار می شوند، دستاوردهای قابل توجهی در ایمنی، رضایت بیمار و نتایج سلامت حاصل می شود. ایشان افزود: بیمار و خانواده ایشان با تبدیل شدن به اعضای فعال تیم مراقبت های بهداشتی، می توانند به ایمنی مراقبت های خود و کل سیستم مراقبت های بهداشتی کمک کنند.