رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته نقل وانتقالات دانشگاه

🔰روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه 1403کمیته نقل وانتقالات دانشگاه با حضور دکتر حمید گنجی مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع،هادی صفری مشاور رئیس دانشگاه ومدیر حراست،دکتر راستین معاون اجرایی مرکزبهداشت استان، دکتر امینی مدیر اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه، دکتر جنگجو معاون معاونت درمان،دکتر صفدریان مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری ،کارشناس،عمانی کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی، خانم نخعی معاون منابع انسانی،خانم شمس سرپرست واحد نقل وانتقالات،خانم زمانی رئیس گروه مهندسی سازمان ،خانم قاسمی ،خانم داستانپور رابط نقل وانتقالات معاونت درمان، خانم آزاد کارشناس مدیریت پرستاری دانشگاه ، خانم ناجی رابط نقل وانتقالات معاونت بهداشتی در اتاق جلسات مدیریت منابع انسانی تشکیل گردید.

🔺در این جلسه پیرامون در خواست های ماموریت ،تمدید ماموریت وانتقال کارکنان در حوزه های بهداشت،درمان بحث وتبادل نظر گردید وتصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

🔸قابل ذکر است نتایج متعاقبا از طریق وب سایت مدیریت منابع انسانی به نشانی الکترونیکی:afa.mui.ac.irقسمت منابع انسانی نتایج کارگروه نقل وانتقالات اعلام خواهد گردید. 

 🌐 Ta.mui.ac.ir