رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوازدهمین کمیته واگذاری معاونت درمان

دوازدهمین کمیته واگذاری معاونت درمان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ به ریاست آقای دکتر گلزاری مدیر محترم امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی و مدیران محترم و اعضای مربوطه برگزار گردید.

ابتدا درخواست های نیاز به بازدید و ارزیابی توسط واحدهای مربوطه، مورد بحث، گفتگو و تصمیم گیری قرار گرفت. سپس درخواست های واصله از مراکز درمانی مورد بررسی و توسط اعضای حاضر در جلسه تصمیم های لازم اتخاذ گردید.

 🌐Ta.mui.ac.ir