رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید نوروزی مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۳ ✅بیمارستان امام حسین

بازدید مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۳ ✅بیمارستان امام حسین ✅بازدید توسط خانم بیژنی

 💠 بر اساس دستورالعمل ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت برنامه شیفت های روزانه تنظیم گردیده و جانشین مسئول فنی (مسئول شیفت تعیین شده در برنامه) در شیفت حاضر بودند. 💠در فرایند کنترل کیفیت داخلی نکات لازم در خصوص استفاده از نمونه های کنترل و ثبت مستندات مربوط به انجام کنترل کیفیت در بخش های هماتولوژی و انعقاد به ‌کارکنان ذیربط داده شد. 💠در خصوص ثبت مستندات مربوط به موارد عدم انطباق آموزش های لازم داده شد. 💠فرآیند ارجاع، گزارش موارد بحرانی، تامین مواد و کیت های مصرفی و آماده بکار بودن تجهیزات بررسی گردید و مشکل خاصی مشاهده نگردید.