واحد کنترل عفونت

راهنمای استفاده از مواد ضد عفونی کننده

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

برگزاری کارگاه بهداشت دست- تیر ماه ۹۸

کارگاه دو روزه بهداشت دست با عنوان " آموزش آموزش دهندگان بهداشت دست " در تاریخ های یازدهم و دوازدهم تیرماه و بیست و پنجم و بیست و ششم تیرماه سال جاری با هدف ارتقاء آگاهی و بهبود فرآیندهای نظارتی در زمینه بهداشت دست جهت کارشناسان کنترل عفونت کلیه مراکز درمانی استان توسط واحد کنترل عفونت اداره تعالی بالینی معاونت درمان با همکاری مرکز تحقیقات عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

فایل کارگاه بهداشت دست

فایل کارگاه بهداشت دست

فایل کارگاه بهداشت دست

ابزار ارزیابی پیشگیری و کنترل عفونت

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید

کلاس استریلیزاسیون خرداد ماه

برای دریافت فایل  کلاس اینجا کلیک نمایید

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳