واحد کنترل عفونت

سمینارآموزشی سامانه گزارش دهی عفونت بیمارستانی درایران

سمینارآموزشی سامانه گزارش دهی عفونت بیمارستانی درایران باحضور سوپروایزرین کنترل عفونت استانهای اصفهان وچهارمحال بختیاری وشهرستان کاشان ازساعت ۸صبح لغایت ۱۴ باهدف آشنایی وارتقاءبیماریابی سوپروازرین کنترل عفونت برگزارگردید.

همایش کنترل عفونت با رویکرد مقاومت های آنتی بیوتیکی

همایش کنترل عفونت با رویکرد مقاومت های آنتی بیوتیکی دارای امتیاز آموزش مداوم ، با همت واحد کنترل عفونت این معاونت و همکاری مرکز تحقیقات عفونی بیماریهای گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، با گروه هدف متخصصین عفونی ، سوپروایزرین کنترل عفونت ، مسئولین بهداشت محیط ، اتاق عمل ، CSSD و آندوسکوپی و همچنین حضور مسئولین مربوطه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ساعت ۸ لغایت۱۴ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ در هتل آسمان اصفهان برگزار گردید .

ششمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت

ششمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در تاريخ ۷الي ۸ شهریورماه ۱۳۹۵ به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت در مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار مي شود

قابل توجه کلیه مراکز درمانی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت فایل دستورالعمل مدیریت بیماری کورونا ویروس در سطوح پیش بیمارستانی ، بیمارستانی ، موازین پیشگیری وکنترل عفونت در مراقبت تنفسی بیماری کورونا ویروس وراهنمای مراقبت بیماریهای تنفسی ناشی از کوروناویروس و پوستر فلوچارت پذیرش وانتقال بیمارمشکوک به کوروناویرووس به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان در مراقبت بیماری ایبولا

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت فایل راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان در مراقبت بیماری ایبولا  ( آبان ماه ۱۳۹۳) ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشت وزارت متبوع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

حفاظت فردی پرسنل در زمان پاسخ دهی به طغیان بیماری فیلو ویروسی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت فایل آخرین توصیه های فنی سازمان جهانی بهداشت در خصوص وسایل مورد استفاده در حفاظت فردی پرسنل در زمان پاسخ دهی به طغیان بیماری فیلو ویروسی مانند ابولا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی و غیرشغلی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی و غیر شغلی ابلاغ شده  از طرف وزارت متبوع (۱۳۹۳) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دستورالعمل تست تشخیص سریع HIV

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳