واحد کنترل عفونت

فرمالدئید

ایزولاسیون بیمار

تزريقات ايمن

شرايط نگهداري داروهاي تزريقي رايج

برنامه های ضدعفونی ورسوب زدایی

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳