واحد کنترل عفونت

ایزولاسیون بیمار

تزريقات ايمن

شرايط نگهداري داروهاي تزريقي رايج

برنامه های ضدعفونی ورسوب زدایی

مدیریت مواجه غیرشغلی بااچ ای وی

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳