واحد کنترل عفونت

استانداردهای واحد CSSD

فرم معاینات شغلی پرسنل

دستورالعمل اتوکلاو

پیشگیری از عفونت در NICU

فرمالدئید

ایزولاسیون بیمار

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳