واحد کنترل عفونت

استانداردهای واحد CSSD

فرم معاینات شغلی پرسنل

دستورالعمل اتوکلاو

پیشگیری از عفونت در NICU

فرمالدئید

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳