واحد کنترل عفونت

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی و غیرشغلی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی و غیر شغلی ابلاغ شده  از طرف وزارت متبوع (۱۳۹۳) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دستورالعمل تست تشخیص سریع HIV

استانداردهای واحد CSSD

فرم معاینات شغلی پرسنل

دستورالعمل اتوکلاو

پیشگیری از عفونت در NICU

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳