واحد کنترل عفونت

مدیریت مواجه غیرشغلی بااچ ای وی

NNIS

درمان آنفلوانزای جهانگیر (A/H1N1)

ضوابط اجرایی پسماندهای پزشکی

ضد عفونی اندوسکوپها

صفحه‌ها

اشتراک در واحد کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳