برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

به همت اداره مامایی معاونت درمان،کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز چهار شنبه ۲۲ دی ماه با حضور معاون درمان و سایر اساتید، پزشکان وکارشناسان مدعو در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد. در این کمیته پس از ارائه و بررسی گزارش مربوطه، پیرامون عوامل قابل اجتناب مرگ مادران و راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی مادران در مراکز بهداشتی و درمانی بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برطرف کردن مشکلات اخیر ورود به سامانه صدور پروانه ها

جهت برطرف کردن مشکلات اخیر ورود به سامانه صدور پروانه ها برروی اینجا کلیک نمائید

جلسه ایمنی مؤسسات درمانی

تشکیل جلسه ایمنی مؤسسات درمانی درتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کمیسیون ماده ۲۰

تشکیل کمیسیون ماده ۲۰ درتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

جلسه احصاء فرایندهای وظایف شغلی بخش تغذیه بالینی بیمارستان ها

جلسه احصاء فرایندهای وظایف شغلی بخش تغذیه بالینی بیمارستان ها در سه محور میریت و سرپرستی، مشاوره  تغذیه و رژیم درمانی و خدمات غذایی  با حضور کارشناسان مسئول تغذیه بیمارستانهای منتخب آیت ا.. کاشانی، امام حسین (ع)، چمران، نور و علی اصغر(ع)، امام موسی کاظم (ع)، فارابی، شهید مدرس در روز پنج شنبه و شنبه ۹ و ۱۱ دیماه از ساعت ۸ صبح تا پایان وقت اداری در سالن کتابخانه توسط واحد تغذیه بالینی معاونت درمان برگزار گردید .

وبینار تازه های پرستاری در دیالیز

به منظور توانمندسازی پرستاران بخش های دیالیز استان وبینار مراقبت پرستاری در افزایش کفایت دیالیز به همت اداره بیماریها و دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ ۹ دیماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

وبینار تازه های پزشکی در هایپوتیروئیدی در کودکان

در راستای ارتقا سطح آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص وبینار تازه های پزشکی در هایپو تیروییدی کودکان با همت اداره بیماری های معاونت درمان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی در تارخ ۹دی ماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.جهت دسترسی به محتوای آموزشی اینجا کلیک کنید.

نشست مدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمان با روسای بیمارستان ها با حضور نماینده معاونت محترم بهداشت

نشست مدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمان با روسای بیمارستان ها با حضور نماینده معاونت محترم بهداشت در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۸  به صورت حضوری در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه هماهنگی نهایی در خصوص ثبت صحیح آمار مربوط به بیماری کووید و پرهیز از دیر ثبتی آمار مربوطه در سه سامانه ISSS, MCMC وHSE انجام شد.ضمنا در همین راستا روز پنج شنبه جلسه مذکور با حضور روسای بیمارستانهای شهرستان های تابعه استان برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳