اطلاعیه کمیته ماده۳۱

جلسه هماهنگی مسئولین آموزش به بیمار استان اصفهان

قابل توجه کلیه مسئولین فنی ومتقاضیان تاسیس مراکز درمان سوءمصرف مواد

قابل توجه سوپروايزرهاي محترم آموزشي مراكز درماني دانشگاهي

اولین دوره از کارگاه شش روزه مراقبت های پرستاری در NICU

اهدای عضو،اهدای زندگی

آزمون دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

جلسه شورای درمان

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳