قابل توجه متقاضیان طرح رشته های اجباری

بررسی فرآیند صدور گواهی ولادت و فوت

کارگاه آموزشی CPR

هشتاد و هشتمین کمیته مدیریت خطاوخطر

جلسه شوراي درمان

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

کمیسیون اضطراری طرح اجباری فصل زمستان

کمیته درمان

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳