بررسی فرآیند صدور گواهی ولادت و فوت

کارگاه آموزشی CPR

هشتاد و هشتمین کمیته مدیریت خطاوخطر

جلسه شوراي درمان

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

کمیسیون اضطراری طرح اجباری فصل زمستان

کمیته درمان

عدم پذیرش و ارسال نمونه Cell Free Fetal DNA

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳