هشتاد و نهمین کمیته مدیریت خطاوخطر

آزمون هاي مهارت هاي هفت گانه كامپيوتر

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

«جلسه اعضای هیئت مدیره جمعیت مامایی»

آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی (عج)

جلسه اعتباربخشی

چک لیست « ارزیابی خدمات مامایی »

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳