رفتن به محتوای اصلی
x

💠کلاس آموزشی اصول مهارت های ارتباطی در بالین ویژه سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی استان

✍به گزارش روابط عمومی معاونت درمان در روز شنبه مورخ 16 تیر ماه کلاس آموزشی اصول مهارت های ارتباطی در بالین ویژه سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی استان با محوریت واحد آموزش، با هماهنگی و همکاری گروه اخلاق دانشکده پزشکی و مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) برگزار گردید.

 ♦در این دوره آموزشی ضمن آموزش ارتباط خوب و عوامل موثر در برقراري يك ارتباط درماني، مباحث انواع ارتباطات و موانع ارتباطی، مهارت های ارتباطی و حل مساله توسط مدرس مدعو از دانشکده پرستاری و مامایی ارائه و در ادامه پس از انجام تمرین عملی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ و راهنمایی های لازم ارائه گردید.

 #پوشش_همگانی_سلامت #برنامه_ملی_سلامت_خانواده #عدالت_و_تعالی_نظام_سلامت

🌐 Ta.mui.ac.ir