رفتن به محتوای اصلی
x

💠مرکز: مرکز MRI اصفهان ✳️تاریخ بازدید: 1403/1/12

💠مرکز: مرکز MRI اصفهان ✳️تاریخ بازدید: 1403/1/12

 🔰کارشناس بازدید کننده: خانم فریدونی

 📝 مرکز فعال و تصویربرداری از بیماران در حال انجام بود. 📝 آقای دکتر مرعشی مسئول فنی، آنکال بودند 📝 کارشناس رادیولوژی، متصدی پذیرش و خدمات حضور داشتند 📝 در خصوص دسترسی مناسب به ترالی احیا و کپسول اکسیژن نکات آموزشی داده شد. 📝 فرآیند خدمت رسانی بررسی شد مشکل خاصی مشاهده نگردید