رفتن به محتوای اصلی
x

⭕جلسه ارتقا فرآیندهای پرستاری آموزش و پیگیری بیمار در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ توسط مدیریت پرستاری دانشگاه برگزار شد.

✍به گزارش روابط عمومی معاونت درمان روز یکشنبه بیستم خرداد 1403 جلسه ای به منظور ارتقا فرآیندهای واحد پرستاری آموزش و پیگیر بیمار با حضور خانم کریمی مدیر پرستاری دانشگاه، کارشناس مدیریت پرستاری و سوپروایزرین آموزش سلامت بیمارستان های خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان برگزار گردید.

 🔰در ابتدای جلسه خانم کریمی در خصوص اهمیت و نقش آموزش و پیگیری بیمار در جهت ارتقا خودمراقبتی و کیفیت خدمات پرستاری توضیحاتی را مطرح نمودند و در ادامه دستورالعمل ها، فرآیندها و پرسشنامه های مربوطه توسط کارشناس مدیریت پرستاری به صورت مبسوط ارائه گردید.

 🔺در پایان جلسه به صورت پرسش و پاسخ و بارش افکار تجارب همکاران در واحدهای آموزش و پرستار پیگیر مطرح شد. 

#پوشش_همگانی_سلامت #برنامه_ملی_سلامت_خانواده #عدالت_و_تعالی_نظام_سلامت 

━━━━━━━⊰🌺⊱━━━━━━

 🌐 Ta.mui.ac.ir