رفتن به محتوای اصلی
x

♨جلسه بررسی نحوه رسیدگی صحیح به شکایات سامانه 190 و ارزیابی عملکرد شکایات سامانه

✍به گزارش روابط عمومی معاونت درمان روز یکشنبه 20 خرداد 1403 جلسه نحوه رسیدگی صحیح به شکایات سامانه 190 و ارزیابی عملکرد شکایات سامانه با حضور دکتر دیباجی مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان و جمعی از مسئولین و کارشناسان معاونت برگزار شد.

 ♦در این جلسه ضمن تبیین تعداد شکایات، در خصوص نحوه بررسی و پاسخگویی در زمان مقرر وهمچنین شرح کامل شکایت در سامانه 190 توضیحات لازم داده شد و مقرر گردید دراسرع وقت نسبت به بازبینی و ارسال جواب اقدام گردد.

 #پوشش_همگانی_سلامت #برنامه_ملی_سلامت_خانواده #عدالت_و_تعالی_نظام_سلامت 

━━━━━━━⊰🌺⊱━━━━━━ 

🌐 Ta.mui.ac.ir