رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری سمینار مدیریت خطا و خطر جهت کارشناسان ایمنی بیمار

درروزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ سمینار دو روزه مدیریت خطا و خطر جهت کارشناسان ایمنی بیمار کلیه مراکز درمانی استان در سالن شهید بهشتی و سالن EDCدانشگاه برگزار گردید.

در این دوره آموزشی مباحث FMEA و RAC توسط آقای دکتر فردوسی به صورت تخصصی آموزش داده شد.

همچنین چالش های موجود در مباحث FMEA، RCA و گزارش دهی خطا و خطر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

🌐Ta.mui.ac.ir