رفتن به محتوای اصلی
x

اولین نشست معاونت درمان با خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در سال 1402

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان اولین نشست خیرین و مدیران مرکز خیریه حضرت ابوالفضل (ع) ، مدیر درمان ،مدیر نظارت و اعتبار بخشی، رئیس اداره بیماریها ، مدیر پرستاری دانشگاه ، رئیس اداره تعالی بالینی و کارشناس دیالیز این معاونت در روز دوشنبه مورخ 8 خردادماه 1402 در محل دفتر ریاست این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص چالش های نیروی انسانی مورد نیاز آن مرکز ، رفع مشکلات بیماران دیالیز و ارتقا فرآیندها بحث و گفتگو شد.

در پایان تصمیمات لازم اتخاذ و جهت پیگیری اصلاحات ، زمان نشست بعدی تعیین گردید

 🌐Ta.mui.ac.ir