رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب

ابلاغ آقای دکتر علی اصغر یاری پور، دبیر کمیسیون پزشکی

ابلاغ آقایان دکتر جنگجو وآقای قاسمی به عنوان عضو کمیسیون حل اختلافات دانشگاه

ابلاغ انتصاب آقای دکتر مرتضی صمدی -سرپرست مدیریت امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع

ابلاغ انتصاب آقای دکتر سید مهدی دیباجی  سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان

ابلاغ سرکار خانم دکتر انسیه علی بگلی - سرپرست واحد نظارت بر مطب ها، دفاترکار و مؤسسات درمانی

ابلاغ جناب دکتر فریبرز خوروش معاون محترم درمان دانشگاه به عنوان دبیر شورای عالی سیاستگزاری پیوند اعضاء دانشگاه

ابلاغ انتصاب آقای امید اسماعیلی -سرپرست واحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد

ابلاغ انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی گلزاری به عنوان معاون اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی

ابلاغ انتصاب جناب آقای دکتر علی اکبر جنگجو -مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

ابلاغ آقای دکتر فریبرز خوروش به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه

انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

ابلاغ جناب آقای دکتر فریبرز خوروش به عنوان معاون محترم درمان دانشگاه

ابلاغ جناب آقای دکتر سید مرتضی حیدری طبایی زواره بعنوان مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور هیأت علمی دانشگاه

ابلاغ انتصاب سرکارخانم راحله ترکیان / سرپرستی واحد فناوری اطلاعات سلامت

ابلاغ انتصاب آقای دکتر علی نصیری / سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان

ابلاغ انتصاب سرکارخانم سمیه عباسی سرپرست اداره تجهیزات پزشکی(مجدد)

ابلاغ آقای دکتر دوروشی بعنوان فوکال پوینت علمی مسمومیت های مختلف

ابلاغ انتصاب سرکارخانم سمیه عباسی سرپرست اداره تجهیزات پزشکی

ابلاغ آقای دکتر جمشید اویسی  به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی‌شهر

ابلاغ آقای دکتر حسن کمالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه

ابلاغ آقای دکتر محمدرضا ربیعیان به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

ابلاغ آقای دکتر سعید چمی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون