آیین نامه ها , بخش نامه ها

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی

جهت دریافت نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با ابلاغ آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی و آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

شرح وظایف موسس و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
شرح وظایف موسس و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، آزمایشگاه مرجع سلامت برای اطلاع ارائه می گردد. جهت دریافت فایل به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی

موسسین و مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص  تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اصلاحیه آئین نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

به پیوست اصلاحیه آئین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی جهت اطلاع ارائه می گردد . جهت دریافت به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبلغ واریزی تمدید پروانه تاسیس

آیین نامه پسماندها

تاريخچه

صفحه‌ها

اشتراک در آیین نامه ها , بخش نامه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳