اعتبار بخشی بیمارستان ها

اطلاع رسانی زمان و نحوه شرکت در آزمون جذب ارزیابان اعتباربخشی

جهت دریافت مکاتبه اطلاع رسانی زمان و نحوه شرکت درآزمون جذب ارزیابان اعتباربخشی اینجا را کلیک کنید 

شیوه نامه اهدای گواهینامه ی اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات

جهت دریافت شیوه نامه اهدای گواهینامه ی اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات اینجا را کلیک کنید 

چک لیست خودارزیابی مراکز جراحی محدود ابلاغی وزارت بهداشت

جهت دریافت چک لیست خودارزیابی مراکز جراحی محدود ابلاغی وزارت بهداشت اینجا را کلیک کنید

ابلاغ اولین نسخه دستورالعمل اعتباربخشی مراکز جراحی محدود

جهت دریافت مکاتبه ابلاغ اولین دستورالعمل اعتباربخشی مراکز جراحی محدود اینجا را کلیک کنید 

متمم شماره۱ دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان ها

جهت دریافت مکاتبه متمم شماره ۱ دستور العمل اجرایی اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان های کشور اینجا را کلیک کنید 

نسخه مورد استناد کتاب راهنمای اعتبار بخشی ملی دور پنجم

جهت دریافت نسخه مورد استناد کتاب راهنمای اعتبار بخشی ملی دور پنجم اینجا را کلیک کنید 

ابلاغ کتاب راهنمای اعتبار بخشی دور پنجم

جهت دریافت مکاتبه اینجا را کلیک کنید 

دستورالعمل اعتبار بخشی دور پنجم

جهت دریافت دستورالعمل اعتبار بخشی دور پنجم اینجا کلیک نمایید

فراخوان جذب ارزیاب اعتبار بخشی

برای دریافت مکاتبه اینجا را کلیک کنید 

فرآیندهای اعتبار بخشی

جهت دریافت فرآیندهای اعتبار بخشی اینجا را کلیک کنید

صفحه‌ها

اشتراک در اعتبار بخشی بیمارستان ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳