نظارت بر خدمات بستری

قابل توجه رؤسای کلیه بیمارستانها و مؤسسین مراکز جراحی محدود استان اصفهان

با توجه به لزوم تشکیل کمیته امر به معروف و نهی از منکر در مراکز درمانی استان، آیین نامه اجرایی فعالیتهای آن حوزه ویژه مراکز و سازمانهای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بهره برداری ابلاغ گردید.

جهت دریافت مکاتبه و آیین نامه مربوطه لطفاً کلیک نمایید

قابل توجه مؤسسین و مسؤولین فنی محترم مراکز جراحی محدود

جهت دریافت فایل آموزشی وبینار "گزارش نویسی و ارزیابی صحیح و اصول مراقبتی بیمار"ویژه پرستاران لطفا کلیک نمایید.

قابل توجه رؤسای محترم کلیه بیمارستانهای استان اصفهان

پیرو مکاتبه ۱۲/۷/۵۵۵۴پ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱خواهشمند است به منظور تحلیل مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از بیماری کووید ۱۹ در استان و بارگذاری داده ها در سامانه عملیاتی وزارت متبوع، جداول اکسل در خصوص گزارش فراوانی موربیدیتی و مورتالیتی بیماران هر سه ماه یک بار تکمیل و تا پایان هر فصل به معاونت درمان ارسال گردد.

دریافت فایل نامه - دریافت فایل اکسل شماره ۱ - دریافت فایل اکسل شماره ۲

قابل توجه رؤسای کلیه بیمارستان ها

جهت دریافت دستورالعمل کشوری بانک های خون بند ناف لطفا کلیک کنید.

قابل توجه مؤسسین و مسؤولین فنی کلیه مؤسسات درمانی

با عنایت به آغاز فاز اول توزیع واکسن کووید ۱۹ در استان اصفهان و اولویت کادر درمان جهت دریافت واکسن، ضروری است با ورود به سامانه جامع درمان به آدرس darman.mui.ac.ir و از طریق نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی،در اسرع وقت نسبت به ورود اسامی پرسنل شاغل در مؤسسه اقدام گردد جهت دسترسی به اطلاعات کامل و نحوه ورود لطفا کلیک نمائید.

قابل توجه رؤسای محترم کلیه مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان های تابعه دانشگاه و بیمارستان های خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها

با توجه به دستور معاون محترم بهداشتی وزارت متبوع، کلیه مراکز درمانی ملزم به  نصب تابلوی ساختمان بدون دخانیات در اماکن عمومی می باشند. جهت دریافت فایل ها و مکاتبات مذکور کلیک نمائید.

کنترل عفونت در مراکز جراحی محدود

با توجه به تدوین و انتشار کتاب کنترل عفونت در مراکز جراحی محدود ، جهت دستیابی به محتوای کتاب مذکور اینجا را کلیک کنید .

راهنماهای اخلاق کشوری در موضوع مراقبت تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات

با توجه به اهمیت طب تسکینی در کشور و لزوم توجه ویژه به مسائل اخلاقی در این حوزه " راهنماهای اخلاق کشوری در موضوع مراقبت تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات " مصوب شورای عالی اخلاقی پزشکی و مکاتبه شماره

قابل توجه کلیه رؤسا و مدیران بیمارستان ها

با عنایت به اهمیت حوزه اخلاق بالینی و با توجه به ضرورت رعایت و پایش استانداردهای اخلاق حرفه ای در محیط های بالینی، دستورالعمل تشکیل،سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق بالینی ( کمیته های ملی، دانشگاهی و بیمارستانی ) به شماره ۱۰۰/۵۷۴ مورخ ۹۷/۵/۱۴ وزارت متبوع، جهت آگاهی و بهره برداری ابلاغ می گردد.

جهت دریافت دستورالعمل کلیک کنید.

صفحه‌ها

اشتراک در نظارت بر خدمات بستری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳