توزیع متخصصین

مستندات مربوط به وبینار آموزشی امیکرون

لینک ورود جهت دسترسی مستندات وبینار آموزشی اومیکرون (گروه هدف متخصصین کودکان)

http://medbox.mui.ac.ir/index.php/s/dtasUOxx4ONYNdB   

   با رمز دسترسی :   zxc&789

 

لینک ورود جهت دسترسی مستندات وبینار آموزشی اومیکرون (گروه هدف پزشکان عمومی)

http://medbox.mui.ac.ir/index.php/s/mYan7GzmfPzcyAj   

 رمز دسترسی :   zxc&789

قابل توجه متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان سال ۱۴۰۰

به منظور پیوستن به پیام رسان  whatsapp جهت اطلاع رسانی به  متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان معرفی شده در سال ۱۴۰۰، از طریق لینک زیر اقدام نمایید   

  https://chat.whatsapp.com/Hyd5WXvLTKpFg6Ohe0Z1f1

دستورالعمل بسته ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار

دستورالعمل ارائه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

اطلاعیه در خصوص جابه جایی متخصصین متعهد خدمت درمانی

به اطلاع افرادی که متقاضی جابه جایی محل خدمت (به استثناء متعهدین خاص) بوده می رساند متخصصان مشمول خدمات مورد تعهد درمانی می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آدرس اینترنتی« avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmTR.aspx »

لازم به دکر است قبل از مراجعه به سایت مذکور موارد توضیح داده شده در اطلاعیه مورد توجه قرار گیرد.

آیین نامه طرح یکماهه دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی بالینی

قابل توجه کلیه دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی بالینی

جهت اطلاع از آیین نامه طرح یکماهه دستیاران سال آخر در مناطق نیازمند بر اساس موضوع ۴ مصوبه پنجاه پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی دستورالعمل اجرایی طرح اعزام یکماهه دستیاران به مناطق محروم و نیازمند کشور 

 

دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی بالینی

دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی بالینی ( آیین نامه طرح یکماهه دستیاران سال آخر در مناطق نیازمند صفحه ۲۱ دستور العمل مذکور)

قابل توجه متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان سال ۱۳۹۹

به منظور پیوستن به پیام رسان  whatsapp جهت اطلاع رسانی به متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان از طریق لینک زیر اقدام نمایید     https://chat.whatsapp.com/Hyd5WXvLTKpFg6e

صفحه‌ها

اشتراک در توزیع متخصصین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳