آموزش مدیران پرستاری

جلسه مدیران خدمات پرستاری

چهارمین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۷، با عنوان "مدیریت منابع بیمارستانی" روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن اجتماعات بیمارستان دکتر غرضی برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص مدیریت منابع در بیمارستان (منابع انسانی، مالی، فیزیکی) بود.

جلسه مدیران خدمات پرستاری

سومین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۷، با عنوان "اعتباربخشی در بیمارستان" روز سه‌شنبه ۲ مرداد ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی امین برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص اعتباربخشی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بود.

جلسه مدیران پرستاری مراکز درمانی

دومین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۷، با عنوان "اعتباربخشی در بیمارستان" روز یکشنبه ۳ تیر ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص اعتباربخشی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بود...

جلسه مدیران خدمات پرستاری

چهارمین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۶، با عنوان "سازماندهی در مدیریت پرستاری" روز دوشنبه ۲۵ دی ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص سازماندهی در مراکز درمانی بود.

پیام مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون قدردانی از دکتر میرزابیگی و تبریک به خانم دکتر حضرتی

 

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پیامی انتصاب سرکار خانم دکتر مریم حضرتی را به سمت معاون پرستاری وزیر بهداشت تبریک گفتند و از زحمات آقای دکتر میرزابیگی در طول تصدی این پست  قدردانی نمودند.

 

جلسه مدیران پرستاری

دومین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۶، با عنوان "اصول و فنون مذاکره در مدیریت پرستاری" روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. 

جلسه مدیران پرستاری

اولین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۶، با عنوان "مدیریت تعارض در پرستاری" روز شنبه ۲۴ تیر ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص مدیریت تعارض در مراکز درمانی بود.

کلاس آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری آذر ماه ۱۳۹۵

جهت دریافت پاورپوینت مربوط به کلاس آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری با عنوان "فرهنگ سازمانی و دیسیپلین در مدیریت خدمات پرستاری" مورخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۵ اینجا را کلیک نمایید.

جلسه آموزشی مدیران پرستاری

چهارمین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۵، با عنوان "مهارت‌های حل مشکل و  تصمیم‌گیری"، روز شنبه ۱۷ مهر ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن اجتماعات مرکز شهید دکتر بهشتی برگزار گردید. 

جلسه آموزشی مدیران پرستاری

سومین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۵، با عنوان "استانداردهای مدیریت پرستاری"، روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش مدیران پرستاری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳