کتاب وجزوه آموزشی

منابع آزمون کتبی میکروب شناسی عملی

قابل توجه کلیه پرسنل فنی آزمایشگاههای بیمارستان های دولتی تحت پوشش :

به پیوست منابع آزمون کتبی میکروب شناسی عملی جهت استحضار ارائه می گردد. لازم به ذکر می باشد تاریخ برگزاری امتحان در بهمن ماه سال جاری و محل برگزاری در شهرستان اصفهان می باشد و اطلاعیه کامل در خصوص تاریخ دقیق برگزاری در دو هفته مختلف و محل برگزاری در شهرستان اصفهان متعاقبا اعلام می گردد. جهت دریافت منابع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت فایل منابع به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

کتاب سل کانتر

اشتراک در کتاب وجزوه آموزشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳