كمسيون طرح

نتایج کمیسیون پائیز سال ۱۴۰۰ طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پائیز سال ۱۴۰۰ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی - پائیز ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند، جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل پائیز سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام دومین کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی - تابستان ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند، جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون طرح فصل تابستان سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون تابستان سال ۱۴۰۰ طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۱۴۰۰ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی - تابستان ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند، جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون بهار ۱۴۰۰ طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۱۴۰۰ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی - بهار ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند، جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون زمستان ۹۹ طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۹ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی - زمستان ۹۹

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند، جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان سال ۹۹ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون پائیز ۹۹ طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پائیز سال ۹۹ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها اعلام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در كمسيون طرح

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳