اخبار امورپروانه ها

برگزاری جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ استانی

جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ استانی باحضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتراصغری و سایر اعضا کمیسیون در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۶ در  محل دفتر معاون درمان تشکیل گردید.

کمیسیون ماده ۲۰ استانی

جلسه شوراي درمان

شورای درمان

جلسه شورای درمان

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار امورپروانه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳