امورآموزشی پژوهشی

مطالب آموزشی کارگاه یک روزه ویژه متخصصین زنان مشمول ضریبk

مدیریت زایمان ابزاری

مدیریت خونریزی های بعد از زایمان

فشارخون بارداری

دیستوشی

ترومبوآمبولی

الگوهای ضربان قلب جنین

الگوی کار تیمی در خونریزی های پس از زایمان

عفونت در بارداری

فایل جلسه آموزشی کارگاه مدیریت با گرایش سلامت مادر و نوزاد

جهت دریافت فایل آموزشی دومین روز کارگاه مدیریت با گرایش سلامت مادر و نوزاد با مبحث اعتباربخشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در امورآموزشی پژوهشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳