پیام هفته

بزرگداشت سعدی

زنگ تفریح

به مناسبت هفته سلامت

پند حکیمانه لقمان به فرزندش

صفحه‌ها

اشتراک در پیام هفته

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳