پیام هفته

روز هوا شناسی گرامی باد

آشنایی با روز جهانی آب

سوگ نامه

گرامیداشت روز مهندسین

صفحه‌ها

اشتراک در پیام هفته

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳