اطلاع رسانی

کتاب برتر سال در طب

موفقیت سرکار خانم دکتر سمانه علایی متخصص ترمیم و زیبایی شاغل در اداره دندانپزشکی معاونت درمان را در کسب رتبه برتر ترجمه کتاب (سرامیک های دندانی)

اشتراک در اطلاع رسانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳