آئین نامه های صدورپروانه

آیین نامه جدید تأسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

جهت دریافت فایل آیین نامه جدید تأسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل اینجا را کلیک نمایید.

اشتراک در آئین نامه های صدورپروانه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳