واحد روابط عمومی

دومین جلسه شورای نظارت و اعتباربخشی درمان

روز پنجشنبه ۱۳ آبانماه در راستاي سياستگذاري مشترك و ايجاد هماهنگي مناسب بين ادارات مختلف دومین جلسه شورای نظارت و اعتباربخشی درمان به منظور تبادل نظر و تصميم گيري در حوزه هاي مشترك كاري  با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیریت،اعتبار بخشی و صدورپروانه ها تشکیل شد.

اولین جلسه شورای نظارت و اعتبار بخشی درمان

در راستای سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بیشتر بین ادارات مختلف مدیریت نظارت اعتباربخشی و صدور پروانه ها،روز پنجشنبه ۶ آبانماه، اولین جلسه شورای نظارت و اعتبار بخشی درمان با حضور دکتر جنگجو و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه روسای محترم ادارات ضمن ارائه گزارش مختصری از اهم فعالیت های انجام شده در حوزه مربوطه به بحث و تبادل نظر در خصوص الویت های کاری پیش رو تا آبانماه سال ۹۵ پرداختند.

«قابل توجه کلیه دارندگان انواع موافقت اصولی مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی که هنوز پروانه بهره برداری دریافت نکرده اند.»

با توجه به استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات مؤسسات پزشکی از ۱۳/۵/۹۵ و ضرورت ثبت، ساماندهی و تعیین تکلیف کلیه موافقت اصولی های مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی صادره قبل از استقرار سامانه مذکور، لازم است کلیه دارندگان موافقت اصولی کلیه تجهیزات سرمایه ای، بخش های مستلزم اخذ موافقت اصولی و مؤسساتی که موافقت اصولی آنها از طریق سامانه صادر نشده و در سامانه ثبت نگردیده اند حداكثر تا پايان آبان ماه جهت ثبت اطلاعات مذکور به آدرس الکترونیکي

parvaneh.behdasht.gov.irمراجعه نمایند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

بازدید سر زده معاون درمان دانشگاه از مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س)و آیت اله کاشانی

روز دوشنبه ۳ آبان ماه دکترشتابی معاون درمان دانشگاه از اورژانس بیمارستانهای الزهرا(س)و آیت اله کاشانی به صورت سرزده بازدید نمودند.

بازدید سرزده معاون محترم درمان و مدیر کل محترم نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه های وزارت بهداشت از مجموعه MCMC

امروز شنبه يكم  آبان ماه،  مدیر کل محترم نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه های وزارت متبوع جناب آقای دکتر میردهقان از مجموعه MCMC بازدید نمودند.

جلسه بررسی تدوین دستورالعمل اعزام و انتقال بیماران

جلسه بررسی تدوین دستورالعمل اعزام و انتقال بیماران روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه،  با حضور مدیر محترم درمان، مدیر محترم اداره نظارت و اعتباربخشی، روسای محترم اداره اورژانس بیمارستانی، پیش بیمارستانی و مامایی، رئیس محترم گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تیم ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی (MCMC)  برگزار شد.

جلسه آموزشی تحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات آن

روز سه شنبه ۲۷ مهرماه، جلسه آموزشی تحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات آن FMEA با حضور کلیه مسئولان ایمنی و کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار مراکز درمانی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.در این دوره مدیریت ریسک و استفاده از ابزاری همچون FMEA جهت شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک آموزش داده شد

سی وششمین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه دانشگاه

سی وششمین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه دانشگاه، روزشنبه شنبه ۱۷ مهرماه، به ریاست معاون درمان و قائم مقام رئیس دانشگاه درامورکلینیک های ویژه وحضور رئیس دانشکده پزشکی، مدیرکلینیک های ویژه، مدیربودجه دانشگاه، نمایندگان اعضای هیات علمی و سایر اعضاء درسالن کنفرانس دفترمعاونت درمان برگزارگردید.

کنفرانس اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

در راستای ارتقای سطح دانش پزشکان روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه، کنفرانس اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی در سالن اجتماعات معاونت درمان با حضور پزشکان عمومی و متخصص از مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

جلسه استقرار سامانه مانیتورینگ و گزارش عملکرد MCMC

جلسه استقرار سامانه مانیتورینگ و گزارش عملکرد MCMCاز زمان شروع با حضور تیم مدیریتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تیم مدیریتی این معاونت برگزار و در پایان  بازدید از حوزه MCMCصورت پذیرفت و نقاط قوت مشترک طرح و تبادل نظر گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در واحد روابط عمومی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳