واحد روابط عمومی

برگزاری اولین همایش تخصصی گردشگری سلامت در استان اصفهان با عنوان "رویکردهای جامع به گردشگری سلامت"

اولین همایش تخصصی گردشگری سلامت استان اصفهان با عنوان "رویکردهای جامع به گردشگری سلامت" در ۲۹ دیماه سال جاری با حضور جمعی از صاحبنظران، متخصصین و فعالین این حوزه در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان برگزار گردید.

جلسه احیا کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران استانداری

جلسه احیا کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران استانداری روز دوشنبه ۱۳ دی ماه، با حضور مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری در این جلسه ضمن تبیین رسالت هماهنگی مدیریت بحران استانداری و تعاملات بین سازمانی در خصوص مداخلات در مدیریت بحران و  همچنین بر تشکیل کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران تاکید گردید.

جلسه احیا کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران استانداری

جلسه احیا کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران استانداری روز دوشنبه ۱۳ دی ماه، با حضور مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری در این جلسه ضمن تبیین رسالت هماهنگی مدیریت بحران استانداری و تعاملات بین سازمانی در خصوص مداخلات در مدیریت بحران و  همچنین تشکیل کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران بر تاکید گردید.

پلمپ یک واحد تولیدی غیر مجاز

يک واحد غير مجاز که مبادرت به تولید وسایل و تجهیزات پزشکی مي نمود توسط واحد امور حقوقي و تجهیزات پزشکی معاونت درمان شناسایی و با همکاری مأمورین اماکن محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گردید.

پلمپ یک واحد دندانسازی مداخله گر در درمان

یک واحد دندانسازي که مبادرت به مداخله در امور دندانپزشکي مي نمود توسط واحد حقوقي و کارشناسان واحد دندانپزشکي معاونت درمان شناسايي و با همکاری مأمورین اماکن محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گردید.

پلمپ یک واحد مداخله در درمان

يک واحد غير مجاز که مبادرت به مداخله در درمان مي نمود توسط واحد امور حقوقي و مطبها معاونت درمان شناسایی و با همکاری مأمورین اماکن محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گردید.

کلاس آموزشی با عنوان شناسایی و تشخیص عوامل شایع در عفونت های میکروبی

کلاس آموزشي با عنوان شناسایی و تشخیص عوامل شایع در عفونت های میکروبی روز شنبه ۲۰ آذرماه ،جهت کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاه های مراکز دولتی و خصوصی توسط جناب آقای دکتر سینا مباشری زاده (PHD میکروب شناسی) و جناب آقای دکتر داریوش شکری (PHD میکروب شناسی) توسط اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.

کلاس آموزشبا عنوان شناسایی و تشخیص عوامل شایع در عفونت های میکروبی

کلاس آموزشبا عنوان شناسایی و تشخیص عوامل شایع در عفونت های میکروبی روز شنبه ۲۰آذزماه ،جهت کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاه های مراکز دولتی و خصوصی توسط جناب آقای دکتر سینا مباشری زاده (PHD میکروب شناسی) و جناب آقای دکتر داریوش شکری (PHD میکروب شناسی توسط اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.

بررسی چگونگی انعقاد قرار داد با سازمانهای بیمه تکمیلی

روز شنبه ۲۰آذرماه، جلسه ای با عنوان بررسی چگونگی انعقاد قرار داد با سازمانهای بیمه تکمیلی به سرپرستی دکتر شفیعیون مدیریت اقتصاد درمان و فناوری سلامت  و با حضور آقایان دکتر جهانگرد ، دکتر گنجی ، عسگری  و خانم آب نیلی در اتاق معاون محترم درمان برگزار شد و تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

جلسه تغییر نگرش در نظارتها و هدفمند کردن بازدیدهای نظارتی از مراکز دندانپزشکی

روز پنج شنبه ۱۸ آذرماه، جلسه تغییر نگرش در نظارتها و هدفمند کردن بازدیدهای نظارتی از مراکز دندانپزشکی ، با حضور کارشناسان نظارت بر درمان شبکه ها با همت اداره دندانپزشکی معاونت درمان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در واحد روابط عمومی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳