شرح وظایف واحد بیماریهای خاص

فایل برنامه آموزشی مراقبت پرستاری در دیالیز

برنامه آموزشی تازه های مراقبت پرستاری در دیالیز به همت اداره بیماریها و دانشکده پرستاری و مامایی در پنج دوره برگزار گردید . جهت برداشت محتوای آموزشی اینجا را کلیک کنید.

اشتراک در شرح وظایف واحد بیماریهای خاص

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳