اسلاید

بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵

بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵ بر مبنای نتایج نیازسنجی آموزشی کل استان (براساس مدل ترکیبی در راستای شرح شغل و شاغل و عناوین توانمندی آموزشی ) جهت بهره برداری قابل دسترسی از طریق لینک زیر می باشد.

فایل آموزشی دوره مدیریت کیفیت و تعالی سازمان

جهت دریافت اسلاید های آموزشی دوره مدیریت کیفیت و تعالی سازمان ( ویژه روسا و مدیران )  بر روی آیتم های زیر کلیک نمایید :

Change management

Quality management

System thinking

جهت دریافت اسلایدهای آموزشی دوره مدیریت کیفیت و تعالی سازمان ( ویژه مدیران پرستاری ، مسئولین امور اداری و مسئولین امور عمومی ) بر روی آیتم های زیر کلیک نمایید :

Process management

Quality management

مطالب آموزشی دوره فرایند پرستاری در بالین تیرماه ۹۳

جهت دریافت پاورپوینتهای آموزشی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

صفحه‌ها

اشتراک در اسلاید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳