دستورالعمل و شیوه های آموزش

راهنمای آزمون های الکترونیکی

جهت دریافت فایل راهنمای آزمون های الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.

راهنمای آزمون های الکترونیکی

جهت دریافت فایل راهنمای آزمون های الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.

اشتراک در دستورالعمل و شیوه های آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳