آرشیواخبار آزمایشگاهی

جابجایی مرکز ناباروری ابن سینا

كنترل اعتبار هولوگرام

کنترل تشخیص و درمان سرطان پستان

اطلاعیه شماره۳

اقلام ارزیابی شده

صفحه‌ها

اشتراک در آرشیواخبار آزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳